Rosnące fala ataków cybernetycznych na Polskę, brak kadry specjalistów IT na rynku – to nie tylko zagrożenia, lecz wyzwania dla firm. Check Point Software rozszerza inicjatywę Check Point SecureAcademy realizowany obecnie przez setki instytucji akademickich w ponad 60 krajach i rozpoczyna współprace z nowym partnerem Fundacja IT.