Akademia Młodego Prawnika to nowatorski i innowacyjny projekt edukacyjny, którego organizatorem jest Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego. Jest on adresowany do uczniów szkół podstawowych (klasy IV-VIII) oraz ponadpodstawowych, tj. liceów ogólnokształcących, techników, branżowych szkół I i II stopnia z województwa zachodniopomorskiego.